Frakt och porto

Priset för frakt och porto kan variera och framgår tydligt på din varusummering i samband med att du genomför ett köp. Aktuell avgift för frakt och porto kan du även läsa på Mynthuset Sveriges hemsida. Är du osäker så kontakta gärna kundservice.