Ingen förpliktelse - 30 dagars full returrätt

Logga in

Hej

040 602 82 60
Din kundvagn är tom.

Det är få uppfinningar som har varit så viktiga för människans historia som pengar. Pengar har ett språk som hela välden förstår och mynt som betalningsmedel har sett ungefär likadana ut i mer än 2 600 år.

Världens första mynt.


Världens första mynt härstammar från kungariket Lydia, som idag är Turkiet. Myntet var en blandning av både guld och silver med en diameter på ca 6 millimeter och ett motiv av ett lejonhuvud på framsidan.

Faktum är att utseendet på mynt har varit relativt konstant från världens första mynt till dagens myntutgåvor. Det är lätt att se att ett antikt mynt har skapats för samma ändamål och med samma grundläggande idé som dagens mynt. Nu som då präglas mynt i olika metaller och med symboler som vikt, bilder, siffror och bokstäver som inskription. Formen har emellertid haft vissa variationer genom historien beroende på var de har präglats. Mynt har varit runda, kvadratiska, ovala och ringformade. För 2 500 år sedan präglades bronsmynt i Kina formade som knivar och andra slags verktyg.

Människans mest praktiska uppfinning.

När världens första mynt såg dagens ljus i Lydia på 600-talet f.Kr., tog det inte lång tid innan uppfinningen omfamnades och sågs som en av mänsklighetens mest praktiska uppfinningar. Från Lydia spreds konceptet till grekiska och persiska imperiet och i synnerhet under Alexander den Stores tid fick de grekiska mynten spridning. En av anledningarna till att mynt fick en så stor och snabb spridning är förmodligen de många fördelar mynt har i förhållande till andra former för pengar - de små och lätta att ta med och där är inga problem med att de bryts ner snabbt eller att de bara kan användas när det är säsong för dem (som spannmål eller andra ekologiska varor). Mynt är slitstarka och går inte lätt sönder och de kan präglas med en märkning som garanterar värdet. Mynt har fram till nyligen, som sedlar och elektroniska pengar, haft den obestridda platsen i världens ekonomier. Det finns dock ingen anledning att tro att mynt är på väg bort trots det moderna monetära systemet i dagens samhälle.

 

Mynt som historieberättare

Mynt är ett fantastiskt sätt att studera historia på och få inblick i olika kulturer, samhällen och tidseror. Om du studerar de motiv som valts på olika mynt genom historien öppnas en hel värld av politiska, militära, religiösa och kulturhistoriska händelser.

Myntmotiv har använts för att förmedla propaganda och segersymboler i förbindelse med krig främja nationella symboler och för att visa porträtt av stora världshärskare. Innan fotografiets inträdande var det genom mynten de flesta kunde se hur härskare som Alexander den Store, Julius Ceasar, Napoleon och Drottning Victoria såg ut. I några fall från antiken är myntporträtten enda existerande visuella bilden vi har av härskare

 

Olika valutor

I gamla tider användes mynt över landsgränserna, eftersom värdet berodde på vikten av myntets ädla metall. I utgrävningar av vikingabyar i Norden har man hittat både brittiska och arabiska mynt. I dagens moderna samhälle har vi dock några stora världsvalutor som accepteras i stora delar av världen, men i övrigt har varje land sitt myntsystem. 

Sveriges första mynt framställdes i Sigtuna av engelska myntmästare som Olof Skötkonung hämtat. De första mynten som framställdes hade motiv av kungen på den ena sidan och det kristna korset på den andra. Kungabilden på det så kallade Olofsmyntet är en exakt kopia av den engelska kungens porträtt. Runt bilden står det med latinska bokstäver ”Olof rex svevorum” Olof Svearnas konung.

 

Världens äldsta myntenhet

Det brittiska pundet är världens äldsta myntenhet som än idag är i bruk. Det introducerades först i det angelsaxiska riket under senare hälften av 700-talet. GBP pund kallas idag för pound sterling och är en av världens största valutor.

 

Dollar – världens mest utbredda valuta

Dollar är kanske nutidens mest kända och utbredda valuta med 60 % av världens valutahandel. Den första dollarn präglades i Philadelphia år 1793, inspirerad av de gamla spanska 8-reales. Värdet på detta liknade den tyska thaler, vilket är det tyska silvermyntnamnet dollar ursprungligen härrörde ifrån. I början av 1500-telet gjordes silverfyndigheter i Joachimsthaler som man sedan producerade mängder av silvermynt med samma namn men förkortades senare till thaler Idag används amerikanska dollar som giltiga betalningsmedel i flera länder runt om i världen, och ett antal andra länder som Australien, Nya Zeeland och Kanada har också dollar som beteckning på den lokala valutaenheten.

 

Dollarns utmanare

Dollarn är kanske nutidens mest kända och utbredda valuta med en andel på 60 % av världens valutahandel. Den första dollarn präglades i Philadelphia år 1793 och var inspirerad av de gamla spanska 8-reales. Värdet på detta mynt liknade den tyska thaler, från vilket (är) det tyska silvermyntnamnet dollar ursprungligen härrörde (ifrån). I början av 1500-talet gjordes silverfyndigheter i Joachimsthaler och man producerade sedan mängder av silvermynt med samma namn, vilket senare förkortades (senare) till thaler. Idag används amerikanska dollar som giltiga betalningsmedel i flera länder runt om i världen, och ett antal andra länder som Australien, Nya Zeeland och Kanada har också dollar som beteckning på den lokala valutaenheten..