Personuppgiftsansvarig organisation

Mynthuset Sverige (org.nr 556634-1326), ingår i koncernen Samlerhuset Group BV. Mynthuset Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Information om hur du kontaktar oss hittar du på Mynthuset Sveriges hemsida under fliken kontakt.

Klagomål gällande behandling av personuppgifter: Om du har klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta tillsynsmyndigheten direkt via www.datainspektionen.se.

 

Behandling av personuppgifter, ändamål och legal grund

Vi behandlar all dina personuppgifter elektroniskt. Ändamålet är att kunna erbjuda dig en fullgod, personlig tjänst som bygger på urval av mynt. Medaljer och noga utvalda personliga tips. För det är det nödvändigt att spara och behandla dina personuppgifter. Vi använder också och analyserar data från dina tidigare köp, dina besök på vår hemsida, din eventuella egenhändigt ifyllda profil samt data från våra samarbetspartners. Ändamålet med att använda den data du delar med dig av är att komma närmare vårt mål om att bara marknadsföra och erbjuda produkter, som du kommer att tycka om. Den legala grunden är det medlemsavtal du ingår. Vi använder aldrig data för automatiserade beslut som kan vara negativa för dig.

 

Personuppgifter

Ditt medlemsnummer skapas då du blir medlem hos oss och då sparas också förnamn, efternamn, adressuppgifter, telefon och e-post.

 

Utlämning av personuppgifter

Vissa delar av din personuppgiftsdata lämnas ut till företag som på vårt uppdrag utför tjänster t. ex. medlemskommunikation (fysiska brev, e-post eller sms), rekrytering, analys eller statistik. Dina personuppgifter lämnas ej ut till tredje land, dvs ett land utanför EU/EES-området.

 

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras och används under den tid du är medlem hos Mynthuset Sverige och har köpt en produkt under det senaste året. Avslutar du ditt medlemskap eller köper någon produkt så sparar vi dina uppgifter passivt i 2 år. Den legala grunden för det är intressevägning. Efter 2 år raderar vi dem helt, om du inte valt att återkomma till oss såklart. Vi lagrar inga känsliga personuppgifter. De uppgifter vi hanterar skyddar vi genom en, för den här typen av personuppgifter, tillräcklig nivå av IT-säkerhet och vi ställer motsvarande krav på de företag vi lämnar ut personuppgifter till.

 

Borttagning av personuppgifter

Du har alltid rätt att begära rättelse av fel, spärra, begränsa eller helt få dina uppgifter borttagna utan onödigt dröjsmål. För att göra det vänder du dig till kundservice. Om du har betalningsåtaganden kvar sparar vi de uppgifter som krävs tills betalningen är fullgjord och de uppgifter som krävs i gällande bokföringslagar. Vid avslutat medlemsavtal raderas även utlämnad personuppgiftsdata och statistik avidentifieras.

 

Registerutdrag

Du har rätt att begära ett registerutdrag och/eller portering av dina personuppgifter som lagras hos oss. Kontakta kundservice så hjälper vi dig.