Mynthuset Sverige strävar efter ett ökat intresse för samlande av mynt och medaljer och betonar myntsamlandet som hobby och inte som investering. Vi vill göra samlandet enkelt, lärorikt och tillgängligt för gemene man. Nöjda, återkommande kunder är vårt bästa mått på framgång.