Mynt & Historia

Mynthuset Sverige ger ut ett månadsbrev Mynt & Historia. Här kan du läsa utvalda artiklar. Månadsbrevet innehåller spännande artiklar om mynt, medaljer och andra samlarobjekt.

Att vi människor är uppfinningsrika till naturen är en av anledningarna till att vi utvecklats så mycket på så kort tid. En av historiens viktigaste uppfinningar är pengar. De ersatte den besvärliga naturaekonomin och gjorde det enkelt att handla med varor.


Historiens första mynt innehöll guld och präglades i den västra delen av Mindre Asien sent på 600-talet före Kristus.

Det första nödmyntet (Kronan) skulle ha givits ut 1715 men på grund av tekniska problem kom de inte ut förrän i mars 1716.

Genom Marco Polos reseberättleser blev de kineskiska systemet med sedlar känt i Europa och de äldsta utgavs 618-906.

De första mynten anses ha tillkommit i konungariket Lydien och området Jonien i vad som numera är Turkiet, under senare halvan av 600-talet före Kristus. På 500-talet f.Kr. spred sig användandet av mynt ut över världen.

Även om francen infördes som enhetlig valuta först efter revolutionen 1789 så har den en lång och spännande historia.