Ingen förpliktelse - 30 dagars full returrätt

Logga in

Hej

040 602 82 60
Din kundvagn är tom.

Historiens första mynt innehöll guld och präglades i den västra delen av Mindre Asien sent på 600-talet före Kristus. 

 Guld är en viktig del av vårt geologiska universum och har upphittats i många delar av världen. Oavsett när och var guld har påträffats har privatpersoner, kungadömen och stater organiserat expeditioner för att hitta guld, ända sedan den sumeriska civilisationen runt 3 000 år före Kristus till de moderna guldrusherna till Kalifornien och Klondike 5 000 år senare. Genom hela historien har guld varit förknippat med makt, ära och rikedom. Förutom att vara en symbol för renhet är guld också en symbol för fåfänga och girighet.

 

Att skaffa guld har varit en viktig drivkraft för civilisationers uppgång och fall, ända sedan Alexander den stores erövringar till den europeiska koloniseringen av Amerika, Afrika och Asien. Eftersom guld inte rostar eller förvittrar har det genom tiderna visat sig vara ett framgångsrikt medel för att lagra värde och visa upp rikedom. Guld har alltid varit favoritmetallen för de vackraste och mest prestigefyllda utsmyckningarna. Idealiskt som ett pråligt uttryck för personlig rikedom och mycket lämpligt för att prägla mynt av högre värden, där både prestige och funktionalitet har varit viktiga faktorer.

 

Historiens första mynt innehöll guld och präglades i den västra delen av Mindre Asien sent på 600-talet före Kristus. Sedan dess har guldmynt inte bara fungerat som praktiska föremål, utan också som prestigesymboler hos grekerna och romarna, genom medeltiden och in i den moderna världen. Få saker är så hårt knutna till mänsklighetens moderna historia än mynten, som användes som bytesmedel i handel och näringsverksamhet, i propaganda och konst, och som inkomstkälla för kungariken, stater och religiösa samfund i över 2 500 år. I de följande kapitlen ska vi titta närmare på guldmyntens allmänna historia under de tre sista årtusendena, huvudsakligen ur ett europeiskt perspektiv.

 

Tillverkning av guldmynt har alltid varit beroende av nya guldfynd, så dess historia är nära knuten till jakten på den gula metallen och på så sätt har den tagit form genom upptäckter, erövringar, köpmannaskap och storpolitik. Guld och drömmar om rikedom har ofta varit motivet för krigföring och stora upptäckter. Guld ger rikedom, rikedom ger makt och makt ger möjligheter. Historiens största civilisationer, riken och nationer har ofta värderats efter tillgången till guld och rikedom. Genom historien har betydande delar av guldet i världen vid ett eller flera tillfällen hamnat i myntsmedjorna. Mycket av guldet i omlopp har blivit myntat, nedsmält och sedan myntat igen.

 

Under vår 2 600 år långa mynthistoria har enorma mängder guldmynt slagits. Varje enskilt mynt utgör en liten inblick i samtidens politiska, ekonomiska och sociala förhållanden. På så sätt bär historiska mynt unik vittnesbörd om svunna tider. Guldmyntens historia berättar om civilisationers uppgång och fall, om kolonisering, handelscentrum och bildandet av städer och nationalstater. Att förstå bakgrunden till utgivningen av mynt under antiken, medeltiden och de sista århundradena ger en inblick i en värld där det mesta var annorlunda. Där värderingar, attityder och uppfattningar om samhället och universum skilde sig betydligt från de referensramar som dagens nordbor har. Historien blir ännu mer fascinerande när du kan hålla en konkret del av den i handflatan; den blir mer intressant, mer levande, och sist men inte minst kommer den närmare och blir mer lättillgänglig.

 

Svein H. Gullbekk och André Celtel