Ingen förpliktelse - 30 dagars full returrätt

Logga in

Hej

040 602 82 60
Din kundvagn är tom.

Den 7 mars 2024 tog Sverige ett historiskt steg när landet formellt blev en fullvärdig medlem i den Nordatlantiska fördragsorganisationen, NATO. Sverige lämnar nu 200 år av neutralitet och alliansfrihet bakom oss och öppnar nya dörrar för Sveriges roll i internationell säkerhet och samarbete.

NATO, grundat 1949, har varit en viktig försvarsallians som syftar till att värna de allierades frihet och säkerhet. Under dess 75-åriga historia har organisationen spelat en avgörande roll i att upprätthålla fred och stabilitet i Europa och Nordatlantregionen. Sverige har under lång tid haft en nära relation med NATO, deltagit i flera samarbetsprogram och bidragit till gemensamma säkerhetsinsatser.

För Sverige innebär detta medlemskap i NATO en fördjupning av dess förbindelser med andra medlemsländer och en stärkning av dess förmåga att samarbeta och agera gemensamt inom säkerhetspolitiken.

Det är nu en tid av omvandling och anpassning till en förändrad säkerhetsmiljö, där samarbete och solidaritet med andra allierade kommer att vara avgörande för att möta dagens och morgondagens utmaningar.