Ingen förpliktelse - 30 dagars full returrätt

Logga in

Hej

040 602 82 60
Din kundvagn är tom.

Mynthuset Sverige stöder användandet av Fairmined-certifierat guld från småskaliga gruvor. 

Det industriella guldet står för mer än 80 % av världsmark­naden och är idag en högteknologisk miljardindustri som sysselsätter en miljon människor runtom i världen, men det finns en annan mer oreglerad marknad i världens utveck­lingsländer. En småskalig gruvdrift som oftast utförs under tvi­velaktiga arbetsförhållanden och som inte tar någon hänsyn till gruvarbetarnas hälsa, säkerhet eller miljöpåverkan. Det finns bara ett fåtal gruvor i världen som drivs som ”Fairmined” och därmed tar hänsyn till både säkerheten för gruvarbetarna liksom kravet på att respektera miljön. Samlerhusets ägare Ole Bjørn Fausa och Country Manager Riitta Kivistö besökte i slutet av 2016 ett litet Fairmined-certidi gruvbolag i Colombia

Gruvbolaget sysselsätter idag 76 gruvarbetare på heltid, vilka därigenom kan försörja sina familjer - tack vare gruvdriften försörjs faktiskt hela denna by på 450 människor i Colombia. Ar­betet i gruvan utförs under stränga säkerhetsföreskrifter där även fokus är att belasta miljön så lite som möjligt. Arbetet utförs på ett gammaldags sätt där det mesta av arbetet görs manuellt. Den årliga produktionen av Fairmined- certifierat guld representerar bara en liten del av den totala världsproduktionen av guld och av de totalt 13 småskaliga gruvor som gruvbolaget i Colombia driver är den totala produktionen endast 1,2 kg guld på ett helt år! Det är värt att ha i åtanke när du håller en guldmedalj i handen som är producerad i en Fairmined-gruva.