Gustav Vasa Befrielsekrig 500 år - Tre Kronor slott 5g 24K mynttacka

Be the first to rate!

0

Gustav Vasas kungliga residens, Tre Kronor slott som i sina glans dagar stod standfast på Stadsholmen i Stockholm innan den olyckligtvis brann ner i den stora slottsbranden i 1697 och på platsen uppfördes därefter det nuvarande Stockholms Slott.

Singelprodukt Slutsåld!

Tre Kronor (ursprungligen Stockholm eller Stockholms slott) var en borg och försvarsanläggning som utvecklades till slott och kungligt residens på Stadsholmen i Stockholm, enligt traditionen grundat av Birger jarl vid 1200-talets mitt. Syftet med borgen var att försvara inloppet till Mälaren. Borgen bestod av två delar – högborgen med ett kärntorn i mitten (kallad Kärnan), och den stora muromgärdade ekonomigården. Efter en eldsvåda 1330 återuppfördes och utvidgades slottet på nytt. Anläggningen kom att kallas Tre Kronor efter 1588. Under Gustav Vasas tid tillkom vallgraven och befästningsgördeln samt södra delen av högborgen. Under Johan III:s tid gjordes slottet om till ett elegant renässansslott med påkostade gavlar. Det gamla slottet Tre kronor fick utstå mycket, bland annat belägringar som till exempel 1520 då Kristina Nilsdotter Gyllenstierna i fyra månader försvarade slottet när hela Stockholm var belägrat av Kristian II. När hon gav upp slottet med löfte om amnesti och fri lejd slutade det som vi vet i Stockholms blodbad. Den 7 maj 1697 brann slottet Tre kronor. Branden började på rikssalens vind och slottet blev totalförstört, även Sveriges gamla riksarkiv och kungliga bibliotek förstördes. Byggnaderna förstördes i Slottsbranden 1697, och på platsen uppfördes därefter det nuvarande Stockholms slott

Befrielsekriget är en traditionell benämning på det av Gustav Vasa ledda upproret mot Kristian II som resulterade i att Sverige definitivt lämnade Kalmarunionen och att Vasadynastin fick makten. Upproret började i Småland redan i slutet av 1520. Centrum kom dock snart att förflyttas till Dalarna där Gustav Vasa valdes till hövitsman (militär befälhavare) i januari 1521. Sedan Kristians befälhavare i Stockholm Didrik Slagheck besegrats vid Brunnbäcks färja nära Västerås i april kom större delen av inlandet i upprorsmännens händer före årets slut. På ett möte i augusti 1521 Vadstena valdes Gustav Vasa till riksföreståndare (tillfällig statschef tills en ny kung tagit över styret). Den finska riksdelen och befästa strategiska platser som Stockholm, Kalmar och Älvsborg motstod dock framgångsrikt bondeuppbåden. I detta läge vände sig Gustav till Hansan i Lübeck och fick i utbyte av löfte om handelsprivilegier militär hjälp. Därigenom kunde under sommaren 1523 de kvarvarande fästena intas. Intåget i Stockholm på midsommardagen brukar traditionellt anges som slutpunkt för kriget. Blekinge, Bohuslän och Gotland var dock fortfarande omstridda landskap, och Gotland invaderades av Gustavs trupper våren 1524. Vid det laget ville emellertid Lübeck ha en fredlig uppgörelse, och på hösten undertecknades Malmö recess. 

Det är uppenbart att befrielsekriget aldrig skulle ha varit framgångsrikt om det hade varit ett renodlat nationellt bondeuppror. Istället var det tyska landsknektar, lübska skepp och lübska pengar som fällde avgörandet. För biståndet fick Gustav betala dyrt, bland annat med ett löfte om att Sverige inte skulle bedriva handel utanför Östersjöområdet. Problemet med betalningen av krigsskulden satte också i gång utvecklingen mot reformationen. Senare under den s.k. grevefejden skulle Sverige och Danmark gemensamt göra upp med lübeckarna

Metall:
99,9% guld
Nominellt värde:
$10
Kvalitet:
Proof
Diameter:
27 x 16 mm
Vikt:
5 gram
Präglat år:
2021
Land:
Niue
Upplaga:
399 numrerade exemplar
Advers:
Tre Kronor slott
Revers:
Vapensköld, år, valör, vikt

Tre Kronor (ursprungligen Stockholm eller Stockholms slott) var en borg och försvarsanläggning som utvecklades till slott och kungligt residens på Stadsholmen i Stockholm, enligt traditionen grundat av Birger jarl vid 1200-talets mitt. Syftet med borgen var att försvara inloppet till Mälaren. Borgen bestod av två delar – högborgen med ett kärntorn i mitten (kallad Kärnan), och den stora muromgärdade ekonomigården. Efter en eldsvåda 1330 återuppfördes och utvidgades slottet på nytt. Anläggningen kom att kallas Tre Kronor efter 1588. Under Gustav Vasas tid tillkom vallgraven och befästningsgördeln samt södra delen av högborgen. Under Johan III:s tid gjordes slottet om till ett elegant renässansslott med påkostade gavlar. Det gamla slottet Tre kronor fick utstå mycket, bland annat belägringar som till exempel 1520 då Kristina Nilsdotter Gyllenstierna i fyra månader försvarade slottet när hela Stockholm var belägrat av Kristian II. När hon gav upp slottet med löfte om amnesti och fri lejd slutade det som vi vet i Stockholms blodbad. Den 7 maj 1697 brann slottet Tre kronor. Branden började på rikssalens vind och slottet blev totalförstört, även Sveriges gamla riksarkiv och kungliga bibliotek förstördes. Byggnaderna förstördes i Slottsbranden 1697, och på platsen uppfördes därefter det nuvarande Stockholms slott

Befrielsekriget är en traditionell benämning på det av Gustav Vasa ledda upproret mot Kristian II som resulterade i att Sverige definitivt lämnade Kalmarunionen och att Vasadynastin fick makten. Upproret började i Småland redan i slutet av 1520. Centrum kom dock snart att förflyttas till Dalarna där Gustav Vasa valdes till hövitsman (militär befälhavare) i januari 1521. Sedan Kristians befälhavare i Stockholm Didrik Slagheck besegrats vid Brunnbäcks färja nära Västerås i april kom större delen av inlandet i upprorsmännens händer före årets slut. På ett möte i augusti 1521 Vadstena valdes Gustav Vasa till riksföreståndare (tillfällig statschef tills en ny kung tagit över styret). Den finska riksdelen och befästa strategiska platser som Stockholm, Kalmar och Älvsborg motstod dock framgångsrikt bondeuppbåden. I detta läge vände sig Gustav till Hansan i Lübeck och fick i utbyte av löfte om handelsprivilegier militär hjälp. Därigenom kunde under sommaren 1523 de kvarvarande fästena intas. Intåget i Stockholm på midsommardagen brukar traditionellt anges som slutpunkt för kriget. Blekinge, Bohuslän och Gotland var dock fortfarande omstridda landskap, och Gotland invaderades av Gustavs trupper våren 1524. Vid det laget ville emellertid Lübeck ha en fredlig uppgörelse, och på hösten undertecknades Malmö recess. 

Det är uppenbart att befrielsekriget aldrig skulle ha varit framgångsrikt om det hade varit ett renodlat nationellt bondeuppror. Istället var det tyska landsknektar, lübska skepp och lübska pengar som fällde avgörandet. För biståndet fick Gustav betala dyrt, bland annat med ett löfte om att Sverige inte skulle bedriva handel utanför Östersjöområdet. Problemet med betalningen av krigsskulden satte också i gång utvecklingen mot reformationen. Senare under den s.k. grevefejden skulle Sverige och Danmark gemensamt göra upp med lübeckarna

Informera mig när produkten blir tillgänglig.
Specifikationer
Metall:
99,9% guld
Nominellt värde:
$10
Kvalitet:
Proof
Diameter:
27 x 16 mm
Vikt:
5 gram
Präglat år:
2021
Land:
Niue
Upplaga:
399 numrerade exemplar
Advers:
Tre Kronor slott
Revers:
Vapensköld, år, valör, vikt