21 januari 1829 föddes Oscar II, son till Oscar I och Josefina. År 1857 gifte sig Oscar II med Sofia av Nassau och tillsammans fick de sönerna Gustav (V), Oscar, Carl och Eugen. När den andre brodern Gustaf och Karl XV:s ende son, Carl Oscar, båda avlidit stod Oscar II i 1872 som Sveriges och Norges konung.

Det var Oscar II som under sin tid som regent införde den skandinaviska myntunionen med guldmyntfot, krona och öressystem. Nu har du möjlighet att säkra dig denna speciella uppsättning mynt från Oscar II: s tid - en tid präglad av industrialismens och parlamentarismens frammarsch, samt av den svensk-norska unionens försvagning och fall.
 
Mynten markerar starten på en gemensam valutaenhet baserat på decimalsystemet.

Du säkrar dig:

• 5 stycken svenska silvermynt

• Ypperlig kvalitet på alla mynt

• Setet innehåller 10-25-50 öre 1872 - 1907 med valspråket Brödrafolkens Väl samt 1-2 kronor 1875 -1907

• Över 100 år gamla mynt

• 5 samlarobjekt på en gång och samma gång!

Myntunionen etablerades under åren 1873-1875 med Danmark, Norge och Sverige som medlemmar med en ny gemensam myntenhet, den skandinaviska kronan och skiljemynt, öre i samtliga länder.

Oscar II motsatte sig envetet norrmännens självständighetssträvanden, men den 7 juni 1905 förklarade stortinget i Norge att Oscar II inte längre var kung av Norge. Detta var ett hårt slag för Oscar II som med detta såg sin farfars Karl XIV Johan verk upplösas. I sina memoarer skrev han om unionsupplösningen: "den har gifvit mitt hjärta ett djupt, ja oläkligt sår". Sitt valspråk "Brödrafolkens väl" fick han ändra till "Sveriges väl".

Specifikationer
Metall:
silver
Nominellt värde:
10-25-50 öre, 1-2 kronor
Kvalitet:
Ypperlig kvalitet på samtliga mynt
Diameter:
12,7-15 mm, 17 mm, 22 mm, 25 mm, 31 mm
Vikt:
0,85-1,45 g, 2,42 g, 5 g, 7,5 g, 15 g
Präglat år:
1872-1907
Land:
Sverige