Idag kan du bli ägare till unionstidens allra första 5-krona i guld utgivet under perioden 1881 - 1899, för endast 4 250 kr! Den eftertraktade 5-kronan i guld präglades i Stockholm under kung Oscar II och gällde som giltigt betalningsmedel i både Sverige, Norge och Danmark.

På 1800-talet växte de stora valutorna fram och guldstandarden skrev historien om en ny ekonomisk världsordning. 1800-talet kan utan tvekan kallas "Guldåldern", och även om guld alltid har spelat en central roll i mänsklighetens historia har det aldrig spelat en större roll än då. 

Mynthuset har enbart fått tag i ett fåtal exemplar av detta högt eftertraktade guldmynt. På grund av stor efterfrågan rekommenderar vi att du beställer nu. Vi vet av erfarenhet att dessa 5 kronor kommer att sälja slut inom kort.

Du säkrar dig:

► Skandinaviens allra första 5-kronors guldmynt från 1881 - 1899

► Ett guldmynt över 140 år gammalt

► Utfärdad under den skandinaviska valutaunionen 

Skandinaviska myntunionen var en överenskommelse om ett gemensamt, på guld grundat myntsystem, som 1873 slöts mellan Sverige och Danmark, och som genom tilläggskonventionen, från och med 1 april 1876 även utsträcktes till Norge. Enligt överenskommelsen skulle länderna ha samma valutaenhet, benämnd krona i Sverige och krone i Danmark och Norge.

Specifikationer
Metall:
90% guld
Nominellt värde:
5 kr
Diameter:
16 mm
Vikt:
2,24 gram
Utgivningsår:
1881-1899
Monark:
Kung Oscar ll