Exclusiv utgåva från Oscar II: s tid – över 100 år gamla mynt (1872-1907)!

Oscar II, yngre son till Oscar I, kung av Sverige och Norge - en tid präglad av industrialismens och parlamentarismens frammarsch, samt av den svensk-norska unionens försvagning och fall. Myntsettet innehåller 1-2-5 öresmynt från 1874-1907 i bra kvalitet om totalt 6 stycken bronsmynt som präglats under Oscar II:s tid.

 • Setet består av 6 stycken mynt.
 • Kvaliteten är ypperlig på alla mynt
 • Setet innehåller 1-2-5 öre med Brödrafolkens Väl 1874-1905 och 1-2-5 öre med Sveriges Väl 1906-1907
 • Svenska 1800-talsmynt

Oscar II, född 21 januari 1829, död 8 december 1907, kung av Sverige från 1872, till 1905 också av Norge, yngre son till Oscar I.
Som kung orienterade han sig åt Tyskland, där han sökte stöd mot Ryssland och den norska unionsfientliga vänstern. I detta hade han stöd från Sveriges ledande skikt, som var klart tyskorienterat. Han motarbetade parlamentarismen; 1905 tvingades han ändå utnämna Karl Staaff till statsminister. Han var fientlig mot arbetarrörelsen men verkade för en patriarkalisk sociallagstiftning i Bismarcks anda. I både Sverige och Norge sökte han hävda resterna av den personliga kungamakten, men förgäves; tiden hade gått förbi den, oavsett regeringsformens bokstav. Han motsatte sig envetet norrmännens självständighetssträvanden, men den 7 juni 1905 förklarade stortinget i Norge att Oscar II inte längre var kung av Norge. Detta var ett hårt slag för Oscar som med detta såg sin farfars Karl XIV Johan verk upplösas. I sina memoarer skrev han om unionsupplösningen: "den har gifvit mitt hjärta ett djupt, ja oläkligt sår". Sitt valspråk "Brödrafolkens väl" fick han ändra till "Sveriges väl".

Specifikationer:

 • 1-2-3 öre: 16 mm vikt: 2 g, 21 mm vikt: 4 g, 27 mm vikt: 8g
 • Utgivningsår: 1874 – 1905
 • TYP: Brödrafolkens Väl                      
 • 1 öre: 16 mm vikt: 2 g, Utgivningsår: 1874 - 1905
 • 2 öre: 21 mm vikt: 4 g, Utgivningsår: 1906 – 1907
 • 2 öre: 27 mm vikt: 8 g, Utgivningsår: 1906 – 1907
 • TYP: Sveriges Väl

 

Specifikationer
Metall:
Brons
Kvalitet:
Bra kvalitet
Präglat år:
1874-1907
Land:
Sverige