Hur ska jag reklamera/returnera en produkt?
När du returnerar en produkt till oss är det du som har ansvar för produkten tills den anländer hos oss på Mynthuset Sverige. Vi föreslår därför att du returnerar samlarobjektet som paket/rekommenderad försändelse från ditt närmaste postkontor/serviceställe. Om du skulle behöva returnera något på grund av ett fel från vår sida eller på grund av bristande kvalitet på produkten, ber vi dig vänligen att kontakta vår kundservice för att få en retursedel tillsänd. I annat fall står du som kund för returkostnaden.