I flerparten av priserna är portokostnaden inkluderad men i de fall där det anges tillkommer en porto- och expeditionsavgift för brev på 59 kr. Vid samlingar där du som kund kontinuerligt tar emot mynt, medaljer eller andra produkter reserverar vi oss för prisändringar. Vi reserverar oss även för eventuella korrekturfel i produkttexterna.