Ingen förpliktelse - 30 dagars full returrätt

Logga in

Hej

040 602 82 60
Din kundvagn är tom.

Gustav Vasas Befrielsekrig 500år 3,11g 24k guldmedalj

Gustav Vasas Befrielsekrig 500år 3,11g 24k guldmedalj

Be the first to rate!

0

Denna fantastiska vackra guldmedalj hedrar att vi i år firar Sveriges självständighet, befrielsen från danskarna och vår svenska landsfader. Vi hedrar även 500-året av både den svenska Armén och Livgardet som startades av Gustav Vasa i och med Befrielsekrigets start. Vasa fick 16 unga män som livvakter av Dalkarlarna. Det bildade Livgardet, vilket är aktivt än idag.  

Singelprodukt Slutsåld!

Denna fantastiska vackra guldmedalj hedrar att vi i år firar Sveriges självständighet, befrielsen från danskarna och vår Svenska landsfader. Vi hedrar även 500-året av både den svenska Armén och Livgardet som startades av att Gustav Vasa fick 16 unga män som livakter, det som formade Livgardet och fortsatt är idag i och med Befrielskrigets start. 

Befrielsekriget (1520-1523) är en traditionell benämning på det av Gustav Vasa ledda upproret mot Kristian II som resulterade i att Sverige definitivt lämnade Kalmarunionen och att Vasadynastin fick makten. Upproret började i Småland redan i slutet av 1520. Centrum kom dock snart att förflyttas till Dalarna där Gustav Vasa valdes till hövitsman (militär befälhavare) i januari 1521.

Sedan Kristians befälhavare i Stockholm Didrik Slagheck besegrats vid Brunnbäcks färja nära Västerås i april kom större delen av inlandet i uppror männens händer före årets slut. På ett möte i augusti 1521 Vadstenavaldes Gustav Vasa till riksföreståndare (tillfällig statschef tills en ny kung tagit över styret). Den finska riksdelen och befästa strategiska platser som Stockholm, Kalmar och Älvsborg motstod dock framgångsrikt bonde uppbåden. I detta läge vände sig Gustav till Hansan i Lübeck och fick i utbyte av löfte om handelsprivilegier militär hjälp. Därigenom kunde under sommaren 1523 de kvarvarande fästena intas. Intåget i Stockholm på midsommardagen brukar traditionellt anges som slutpunkt för kriget. Blekinge, Bohuslän och Gotland var dock fortfarande omstridda landskap, och Gotland invaderas av Gustavs trupper våren 1524. Vid det laget ville emellertid Lübeck ha en fredlig uppgörelse, och på hösten undertecknades Malmö recess (se nedan).


Det är uppenbart att befrielsekriget aldrig skulle ha varit framgångsrikt om det hade varit ett renodlat nationellt bondeuppror. Istället var det tyska landsknektar, lübska skepp och lübska pengar som fällde avgörandet. För biståndet fick Gustav betala dyrt, bland annat med ett löfte om att Sverige inte skulle bedriva handel utanför Östersjöområdet. Problemet med betalningen av krigsskulden satte också i gång utvecklingen mot reformationen. Senare under den s.k. grevefejden skulle Sverige och Danmark gemensamt göra upp med lübeckarna.

Gustav Vasa, född 1496, var Sveriges kung från 1523 fram till sin död 1560. Under sin tid som regent arbetade han oavbrutet med att stärka den svenska kungamakten och centralisera
rikets förvaltning. Som kung regerade han därför med hårda nypor och for våldsamt fram bland både inre och yttre fiender. Som ett led i centraliseringen av den svenska staten lät Gustav
Vasa reformera kyrkan och införa protestantismen i Sverige. Detta gjordes för att förbättra rikets finanser. All kyrklig egendom tillföll därmed staten samtidigt som kungen hädanefter
blev den svenska kyrkans överhuvud. 


Gustav Vasa moderniserade också det svenska militärväsendet och lät öka skattetrycket på Sveriges befolkning. Detta ledde till flera stora bondeuppror som slogs ner med järnhand.
Det största och absolut mest allvarliga var Dackefejden 1542-1543. 
Under sin långa regeringstid fram till 1560 byggde Gustav Vasa - trots motstånd från både bönder och adeln - upp en stark statsmakt. Han lyckades samla makten hos en enda person på ett sätt som aldrig skett tidigare i Sverige. Sverige gjordes nu även till ett arvrike där kungens äldste son skulle ärva kronan (tidigare hade ofta nya kungar röstats fram genom val).


I drygt 130 år (från 1523 till 1654) härskade Gustav Vasas ätt över Sverige. Under den här tiden förvandlades Sverige från ett litet och splittrat land, till en stormakt. Av många inom
svensk historieskrivning beskrivs Gustav Vasa därför som en landsfader och skaparen av den svenska nationalstaten - ett fast sammanhållet Sverige med ett effektivt styre.

Metall:
99,9% guld
Kvalitet:
Proof
Diameter:
18 mm
Vikt:
3,11 gram
Upplaga:
299 exemplar
Advers:
Gustav Vasa med hans valspråk - All makt är av gud
Revers:
Vasakärven

Denna fantastiska vackra guldmedalj hedrar att vi i år firar Sveriges självständighet, befrielsen från danskarna och vår Svenska landsfader. Vi hedrar även 500-året av både den svenska Armén och Livgardet som startades av att Gustav Vasa fick 16 unga män som livakter, det som formade Livgardet och fortsatt är idag i och med Befrielskrigets start. 

Befrielsekriget (1520-1523) är en traditionell benämning på det av Gustav Vasa ledda upproret mot Kristian II som resulterade i att Sverige definitivt lämnade Kalmarunionen och att Vasadynastin fick makten. Upproret började i Småland redan i slutet av 1520. Centrum kom dock snart att förflyttas till Dalarna där Gustav Vasa valdes till hövitsman (militär befälhavare) i januari 1521.

Sedan Kristians befälhavare i Stockholm Didrik Slagheck besegrats vid Brunnbäcks färja nära Västerås i april kom större delen av inlandet i uppror männens händer före årets slut. På ett möte i augusti 1521 Vadstenavaldes Gustav Vasa till riksföreståndare (tillfällig statschef tills en ny kung tagit över styret). Den finska riksdelen och befästa strategiska platser som Stockholm, Kalmar och Älvsborg motstod dock framgångsrikt bonde uppbåden. I detta läge vände sig Gustav till Hansan i Lübeck och fick i utbyte av löfte om handelsprivilegier militär hjälp. Därigenom kunde under sommaren 1523 de kvarvarande fästena intas. Intåget i Stockholm på midsommardagen brukar traditionellt anges som slutpunkt för kriget. Blekinge, Bohuslän och Gotland var dock fortfarande omstridda landskap, och Gotland invaderas av Gustavs trupper våren 1524. Vid det laget ville emellertid Lübeck ha en fredlig uppgörelse, och på hösten undertecknades Malmö recess (se nedan).


Det är uppenbart att befrielsekriget aldrig skulle ha varit framgångsrikt om det hade varit ett renodlat nationellt bondeuppror. Istället var det tyska landsknektar, lübska skepp och lübska pengar som fällde avgörandet. För biståndet fick Gustav betala dyrt, bland annat med ett löfte om att Sverige inte skulle bedriva handel utanför Östersjöområdet. Problemet med betalningen av krigsskulden satte också i gång utvecklingen mot reformationen. Senare under den s.k. grevefejden skulle Sverige och Danmark gemensamt göra upp med lübeckarna.

Gustav Vasa, född 1496, var Sveriges kung från 1523 fram till sin död 1560. Under sin tid som regent arbetade han oavbrutet med att stärka den svenska kungamakten och centralisera
rikets förvaltning. Som kung regerade han därför med hårda nypor och for våldsamt fram bland både inre och yttre fiender. Som ett led i centraliseringen av den svenska staten lät Gustav
Vasa reformera kyrkan och införa protestantismen i Sverige. Detta gjordes för att förbättra rikets finanser. All kyrklig egendom tillföll därmed staten samtidigt som kungen hädanefter
blev den svenska kyrkans överhuvud. 


Gustav Vasa moderniserade också det svenska militärväsendet och lät öka skattetrycket på Sveriges befolkning. Detta ledde till flera stora bondeuppror som slogs ner med järnhand.
Det största och absolut mest allvarliga var Dackefejden 1542-1543. 
Under sin långa regeringstid fram till 1560 byggde Gustav Vasa - trots motstånd från både bönder och adeln - upp en stark statsmakt. Han lyckades samla makten hos en enda person på ett sätt som aldrig skett tidigare i Sverige. Sverige gjordes nu även till ett arvrike där kungens äldste son skulle ärva kronan (tidigare hade ofta nya kungar röstats fram genom val).


I drygt 130 år (från 1523 till 1654) härskade Gustav Vasas ätt över Sverige. Under den här tiden förvandlades Sverige från ett litet och splittrat land, till en stormakt. Av många inom
svensk historieskrivning beskrivs Gustav Vasa därför som en landsfader och skaparen av den svenska nationalstaten - ett fast sammanhållet Sverige med ett effektivt styre.

Informera mig när produkten blir tillgänglig.
Specifikationer
Metall:
99,9% guld
Kvalitet:
Proof
Diameter:
18 mm
Vikt:
3,11 gram
Upplaga:
299 exemplar
Advers:
Gustav Vasa med hans valspråk - All makt är av gud
Revers:
Vasakärven