Bernadotte - Guldmedalj med Karl XV

Bernadotte i guld - Karl XV

Be the first to rate!

0

Fin guldmedalj som visar Karl XV - den första Bernadotte regenten som föddes i Sverige!

  • Type: Singelprodukt
  • Lager: Slutsåld!
Informera mig när produkten blir tillgänglig.

Karl XV var den första Bernadotte som föddes i Sverige. Kronprins Oscar, senare Oscar I, var hans far och kronprinsessan Josefina hans mor. När han föddes var hans farfar Karl XIV
Johan kung över Sverige och Norge. Karl sändes ut i Europa för att finna sig en hustru och han kom hem med den nederländska prinsessan Lovisa. Det blev bröllop, men Karl
verkade inte nöjd och fick rykte om sig att vara en riktig kvinnokarl som hade affärer runt omkring i hela Sverige. Karl XV och drottning Lovisa fick år 1851 en dotter med namnet
Lovisa och 1852 föddes en efterlängtad son och tillika arvprins som fick namnet Karl. Den lille prinsen dog emellertid blott ett år gammal och paret lyckades inte få fler barn. 

Karl var bara 31 år gammal då han fick ta över tronen efter sin far som avlidit efter en lång tids sjukdom. Karls stora idol var Karl XII, men han fick snart lära att tiden hade sprungit ifrån honomoch kungamakten försvagats, den svenska kungen hade inte mycket makt kvar. Som konservativ kung ville Karl XV stärka banden med Norge och säkra unionens fortlevnad. Samtidigt hyste han förståelse för en del av de protester som i Norge hade rests mot den svenska överhögheten. Ett av Karl XV:s första initiativ som kung blev därför att lova norrmännen att avskaffa det så kallade ståthållarämbetet. Men sedan svenska riksdagen motsatt sig förslaget blev löftet oinfriat och ett svidande nederlag för den nytillträdde kungen.


Under Karl XV:s regering stärktes banden till Danmark. Karl XV utlovade militärt stöd till Danmark i den uppblossande konflikten med Tyskland om området Slesvig. Även denna gång led kungen ett bittert personligt nederlag då löftet inte infriades. Regeringen motsatte sig en militär intervention och Danmark förlorade kriget mot Preussen. Karl XV:s lyckades uppbåda en popularitet i de breda folklagren som få andra svenska kungar. Folket kallade honom Kron- Kalle och han skämtade och skrattade med alla. Men under den glada fasaden doldes en ganska
olycklig människa.


I sitt testamente beskrev han hur han ville ha sin begravning: ”Inga sånger inga tal vid min kista. Ingen landssorg! Jag har litet gjort, intet gjort. Jag vill ligga bakom Ulriksdals kapell.
Riddarholmens kyrka bör ej besväras av mitt lumpna stoft. ” Inget av detta följdes dock, landssorgen blev stor och äkta när Karl XV dog endast 46 år gammal och hans yngre bror
Oscar II fick överta tronen.

Metall:
Guld 99,9%
Kvalitet:
Proof
Diameter:
18 mm
Vikt:
3,11 gram
Präglat år:
2020
Upplaga:
2000
Advers:
Karl XVs profilporträtt
Revers:
Kungariket Sverige

Karl XV var den första Bernadotte som föddes i Sverige. Kronprins Oscar, senare Oscar I, var hans far och kronprinsessan Josefina hans mor. När han föddes var hans farfar Karl XIV
Johan kung över Sverige och Norge. Karl sändes ut i Europa för att finna sig en hustru och han kom hem med den nederländska prinsessan Lovisa. Det blev bröllop, men Karl
verkade inte nöjd och fick rykte om sig att vara en riktig kvinnokarl som hade affärer runt omkring i hela Sverige. Karl XV och drottning Lovisa fick år 1851 en dotter med namnet
Lovisa och 1852 föddes en efterlängtad son och tillika arvprins som fick namnet Karl. Den lille prinsen dog emellertid blott ett år gammal och paret lyckades inte få fler barn. 

Karl var bara 31 år gammal då han fick ta över tronen efter sin far som avlidit efter en lång tids sjukdom. Karls stora idol var Karl XII, men han fick snart lära att tiden hade sprungit ifrån honomoch kungamakten försvagats, den svenska kungen hade inte mycket makt kvar. Som konservativ kung ville Karl XV stärka banden med Norge och säkra unionens fortlevnad. Samtidigt hyste han förståelse för en del av de protester som i Norge hade rests mot den svenska överhögheten. Ett av Karl XV:s första initiativ som kung blev därför att lova norrmännen att avskaffa det så kallade ståthållarämbetet. Men sedan svenska riksdagen motsatt sig förslaget blev löftet oinfriat och ett svidande nederlag för den nytillträdde kungen.


Under Karl XV:s regering stärktes banden till Danmark. Karl XV utlovade militärt stöd till Danmark i den uppblossande konflikten med Tyskland om området Slesvig. Även denna gång led kungen ett bittert personligt nederlag då löftet inte infriades. Regeringen motsatte sig en militär intervention och Danmark förlorade kriget mot Preussen. Karl XV:s lyckades uppbåda en popularitet i de breda folklagren som få andra svenska kungar. Folket kallade honom Kron- Kalle och han skämtade och skrattade med alla. Men under den glada fasaden doldes en ganska
olycklig människa.


I sitt testamente beskrev han hur han ville ha sin begravning: ”Inga sånger inga tal vid min kista. Ingen landssorg! Jag har litet gjort, intet gjort. Jag vill ligga bakom Ulriksdals kapell.
Riddarholmens kyrka bör ej besväras av mitt lumpna stoft. ” Inget av detta följdes dock, landssorgen blev stor och äkta när Karl XV dog endast 46 år gammal och hans yngre bror
Oscar II fick överta tronen.

Informera mig när produkten blir tillgänglig.
Specifikationer
Metall:
Guld 99,9%
Kvalitet:
Proof
Diameter:
18 mm
Vikt:
3,11 gram
Präglat år:
2020
Upplaga:
2000
Advers:
Karl XVs profilporträtt
Revers:
Kungariket Sverige