Gustav Vasa Befrielsekrig 500 år - Intåget i Stockholm 5g 24K mynttacka

Gustav Vasa Befrielsekrig 500 år - Intåget i Stockholm 5g 24K mynttacka

Be the first to rate!

0

Vi fortsätter firandet av Gustav Vasas 500-års jubileum av Befrielsekriget. Denna mynttacka i 24k guld framvisar Gustav Vasas intåg i Stockholm 1523 från en målning av Carl Larsson som påbörjades 1891 och färdigställdes 1908. Målningen är omkring 7 x 14 meter och hänger i den övre trapphallen i Nationalmuseum i Stockholm, samt i Uppsala universitetsbibliotek.

  • Type: Singelprodukt
  • Lager: Tillgänglig
Pris: 8 695 kr

Motivet på denna guldtacka föreställer Gustav Vasa till häst när han rider in i Stock­holm den 24 juni 1523. Det var ett välkänt motiv för Carl Larsson och hade målats av Johan Gustaf Sandberg i Vasakoret i Uppsala domkyrka. I sin version låter Larsson Gustav Vasa komma ridan­de på en vit häst när han tas emot av Stockholms borgare vid den södra stadsporten. Borgarna överlämnar stadens nycklar. Gustav Vasa befinner sig mitt i motivet när han rider över en vindbrygga dekorerad med blommor och girlander. Bakom sig har han sin armé. I den första skissen från 1891 bär Gustav Vasa renässansdräkt med barett och rider på en svart häst; i den andra skissen från 1904 bär kungen rustning, bär krona på huvudet och rider på en vit häst. 

Händelsen bygger på Anders Fryxells skildring av händelsen: “Det skedde midsommarafton 1523. Ridande på en hög och ståtligt smyckad häst, omgifven af riddare och unga hofmän i glänsande rustningar och följd af en oräknelig hop, nalkades Gustaf från Söder­malm till staden. Vid porten mötte honom de äldsta och förnämsta af borgerskapet och lämnade honom stadens nycklar. Glada ström­made de så länge instängda och förtryckta borgarne mot friheten, sina befriare och sina kommande landsmän till mötes” 

Erövringen av Stockholm ägde rum den 17 juni 1523 i Stockholm och var en del av Befrielsekriget. Svenskarna hade en längre tid belägrat Stockholm, som var Danmarks sista fäste i Sverige. Sta­den hoppades på förstärkning från Danmark, men ingen sådan hjälp kom. Man insåg då att man måste börja förhandla.

Ett första medlingsförsök inleddes, där man gjorde ett upplägg som gick ut på att den militära besättningen i Stockholm skulle överlämna sig till Lübeck, och att Lübeck och Danzig skulle betala knektarnas innevarande sold. Gustav Vasa vägrade gå med på det­ta upplägg och belägringen fortsatte. 

I juni 1523 återupptog man förhandlingarna. Nu hade besättnin­gen börjat få nog och ville endast komma undan levande och med sin utrustning. Detta godtogs av Gustav Vasa och den 16 och 17 juni skrevs stadens och slottets kapitulation under. Gustav Vasa, som sedan den 6 juni samma år var Sveriges kung, kunde på mid­sommarafton göra sitt högtidliga intåg i Stockholm. Kung Kristian hade körts iväg till Köpenhamn och unionen mellan de nordiska rikena var för alltid upplöst.

Av befrielsekriget återstod nu endast en upprensning av de sista danska stödjepunkterna i Finland.

Pris:8 695 kr
Metall:
99,9% guld
Nominellt värde:
$10
Kvalitet:
Proof
Storlek:
27 x 16mm
Vikt:
5 gram
Präglat år:
2021
Land:
Niue
Upplaga:
199 numrerade exemplar
Advers:
Intåget i Stockholm
Revers:
Vapensköld, vikt, valör, år

Motivet på denna guldtacka föreställer Gustav Vasa till häst när han rider in i Stock­holm den 24 juni 1523. Det var ett välkänt motiv för Carl Larsson och hade målats av Johan Gustaf Sandberg i Vasakoret i Uppsala domkyrka. I sin version låter Larsson Gustav Vasa komma ridan­de på en vit häst när han tas emot av Stockholms borgare vid den södra stadsporten. Borgarna överlämnar stadens nycklar. Gustav Vasa befinner sig mitt i motivet när han rider över en vindbrygga dekorerad med blommor och girlander. Bakom sig har han sin armé. I den första skissen från 1891 bär Gustav Vasa renässansdräkt med barett och rider på en svart häst; i den andra skissen från 1904 bär kungen rustning, bär krona på huvudet och rider på en vit häst. 

Händelsen bygger på Anders Fryxells skildring av händelsen: “Det skedde midsommarafton 1523. Ridande på en hög och ståtligt smyckad häst, omgifven af riddare och unga hofmän i glänsande rustningar och följd af en oräknelig hop, nalkades Gustaf från Söder­malm till staden. Vid porten mötte honom de äldsta och förnämsta af borgerskapet och lämnade honom stadens nycklar. Glada ström­made de så länge instängda och förtryckta borgarne mot friheten, sina befriare och sina kommande landsmän till mötes” 

Erövringen av Stockholm ägde rum den 17 juni 1523 i Stockholm och var en del av Befrielsekriget. Svenskarna hade en längre tid belägrat Stockholm, som var Danmarks sista fäste i Sverige. Sta­den hoppades på förstärkning från Danmark, men ingen sådan hjälp kom. Man insåg då att man måste börja förhandla.

Ett första medlingsförsök inleddes, där man gjorde ett upplägg som gick ut på att den militära besättningen i Stockholm skulle överlämna sig till Lübeck, och att Lübeck och Danzig skulle betala knektarnas innevarande sold. Gustav Vasa vägrade gå med på det­ta upplägg och belägringen fortsatte. 

I juni 1523 återupptog man förhandlingarna. Nu hade besättnin­gen börjat få nog och ville endast komma undan levande och med sin utrustning. Detta godtogs av Gustav Vasa och den 16 och 17 juni skrevs stadens och slottets kapitulation under. Gustav Vasa, som sedan den 6 juni samma år var Sveriges kung, kunde på mid­sommarafton göra sitt högtidliga intåg i Stockholm. Kung Kristian hade körts iväg till Köpenhamn och unionen mellan de nordiska rikena var för alltid upplöst.

Av befrielsekriget återstod nu endast en upprensning av de sista danska stödjepunkterna i Finland.

Pris:8 695 kr
Specifikationer
Metall:
99,9% guld
Nominellt värde:
$10
Kvalitet:
Proof
Storlek:
27 x 16mm
Vikt:
5 gram
Präglat år:
2021
Land:
Niue
Upplaga:
199 numrerade exemplar
Advers:
Intåget i Stockholm
Revers:
Vapensköld, vikt, valör, år