Man insåg tidigt möjligheten att med hjälp av mynten kunna sprida kunskap om regeringsskiften, segrar och andra viktiga händelser. Det första officiella jubileumsmynten präglades 1721 under Fredrik 1: s regering och därefter har de utkommit för att fira och påminna oss om viktiga händelser.

Detta historiska 5 kronorsjubileumsset innehåller fem cirkulationsmynt i silver från 1935-1966 som hyllar olika historiska jubileum under tidsperioden 1935-1966 - bland annat Sveriges Riksdag 500 år och Regeringsformen 150 år.

Nu kan du säkra dig ett komplett jubileumsset på en gång - alla mynt är i silver och väger tillsammans över 100 gram.

Jubileumssetet innehåller:

5-kronors silvermynt, Sveriges Riksdag 500 år 

 • Utgivningsår 1935,  36 mm i diameter, vikt 25,10 gram
 • Åtsidan visar Gustaf V i profil. Omskrift GUSTAF·V·SVERIGES·KONUNG  MED·FOLKET·FÖR·FOSTERLANDET.
 • Frånsidan visar lilla riksvapnet i en sköld mot en bakgrund av ett likarmat kors. Omskrift 1435 - SVERIGES RIKSDAG - 1935 - 5 KRONOR

5-kronors silvermynt, Gustav VI Adolf 70 år / Svensk Odlings befrämjar

 • Utgivningsår 1952, 36 mm i diameter, vikt 22,88 gram
 • Åtsidan visar Gustav VI i profil. Omskrift GUSTAF·VI·ADOLF·SVERIGES·KONUNG.
 •  Frånsidan visar konungens krönta monogram, valören 5 till vänster, till höger KR. Omskrift SVENSK·ODLINGS·BEFRÄMJARE - 11·XI·1952

5-kronors silvermynt, Regeringsformen 150 år

 • Utgivningsår 1959, 34 mm i diameter, vikt 18 gram
 • Åtsidan visar kungens porträtt i profil. Omskrift GUSTAF VI ADOLF·SVERIGES KONUNG
 • Frånsidan visar representanter för de fyra stånden stående framför ett podium täckt med en duk, försedd med lilla riksvapnet, på vilket lagboken står. Valören till vänster 5 och till höger KR. Omskrift SVENSKA FOLKETS LAGBUNDNA FRIHET - 6 JUNI/1809

5-kronors silvermynt, Gustav VI Adolf 80 år

 • Utgivningsår 1962, 34 mm i diameter, vikt 18 gram
 • Åtsidan visar kungens porträtt i profil. Omskrift GUSTAF·VI·ADOLF·SVERIGES·KONUNG - 1882·11·XI·1962
 • Frånsidan visar Pallas Athena vid vars fötter valören 5 KR står. Omskrift LITTERATUR·VETENSKAP·KONST

5-kronors silvermynt, Tvåkammarriksdagen 100 år

 • Utgivningsår 1966, 34 mm i diameter, vikt 18 gram
 • Åtsidan visar kungens porträtt i profil. Omskrift GUSTAF·VI·ADOLF·SVERIGES·KONUNG·1966
 • Frånsidan visar en inskriptionsplatta, omgiven av lagerkvistar, med texten TILL·MINNE·AV TVÅKAMMAR-RIKSDAGENS TILLKOMST 1866.  Under plattan valören 5 KR

Specifikationer
Antal:
Fem stycken 5 kronors silvermynt
Präglat år:
1935-1966
Valör:
5 kronor
Metall:
Silver