Sittande Svea - Sverigesymbol på sedel i över 300 år

10 kr Riksbanken 300 år 1968

Be the first to rate!

0

10-kronorssedeln från 1968 gavs ut i samband med att Riksbanken fyllde 300 år.

  • Type: Singelprodukt
  • Lager: Tillgänglig
Pris: 149 kr
Specialpris: 99 kr

Första gången en människa porträtterades på en sedel var 1898 då sittande Svea gjorde entré. Hon var dock ingen verklig person, utan en symbol för Sverige.

Med den franska revolutionen uppstod tanken om att älska sitt fosterland. Samtidigt blev det inom bildkonsten vanligt att avbilda nationen som en kvinna. Svea eller Moder Svea beskrivs ofta som en självklar och tidlös företrädare eller “symbol” för Sverige.

Denna jubileumssedel utgavs i samband med Riksbankens 300-årsjubileum 1968. Framsidans motiv återger moder Svea och dåvarande riksbankschef Per Åsbrinks namnteckning medan baksidans motiv bär en bild av gamla Bancohuset vid Järntorget i Stockholm.

Tiokronorssedeln gavs ut mellan 1874 och 1990 och med tiokronorsmyntets inträde slutade tiokronorssedeln att lämnas ut 1990. 

Du säkrar dig:

• En samlingssedel med 50 år på nacken

• Utgiven i samband med att Riksbanken fyllde 300 år

• Sittande Svea - ikonisk sverigesymbol

Först under 1800-talet framställdes Svea allmänt som en "moder" för svenskarna. Förändringen hängde samman med flera olika faktorer, bland annat enväldets slutliga fall efter förlusten i 1808-1809 års rysk-svenska krig, en ökande betoning på folket som bärare av nationens "sanna" värden och en ökande marknad för skönlitterära texter utanför hovet.

Pris:149 kr
Specialpris:99 kr
Upplaga:
2 milj. ex., nr 0 000 001 - 2 000 000
Format :
120×68 mm
Papper:
Svagt blåtonat, maskingjort
Gavs ut:
10 maj 1968 enligt SFS 1968:128
Ogiltig:
31 dec. 1998 enligt SFS 1996:168 och SFS 1998:1416
Framsida:
Sittande Svea, lejon, lilla riksvapnet, symboler för de fyra stånden, i bakgrunden sigill, Gravyrtryck i blå färg samt offset: röd, grön, violett och gul
Baksida:
Gamla Bankohuset vid Järntorget, Gamla Stan i Stockholm, Offsettryck i rödviolett huvudfärg samt blå och orange
Konstnär:
Albert Jorpes
Gravör:
Albert Jorpes
Vattenmärke:
Karl XI:s krönta monogram
Säkerhetsfibrer:
Nej
Nummer:
Årtal (grön färg) + löpnummer med 7 siffror (rödviolett färg)

Första gången en människa porträtterades på en sedel var 1898 då sittande Svea gjorde entré. Hon var dock ingen verklig person, utan en symbol för Sverige.

Med den franska revolutionen uppstod tanken om att älska sitt fosterland. Samtidigt blev det inom bildkonsten vanligt att avbilda nationen som en kvinna. Svea eller Moder Svea beskrivs ofta som en självklar och tidlös företrädare eller “symbol” för Sverige.

Denna jubileumssedel utgavs i samband med Riksbankens 300-årsjubileum 1968. Framsidans motiv återger moder Svea och dåvarande riksbankschef Per Åsbrinks namnteckning medan baksidans motiv bär en bild av gamla Bancohuset vid Järntorget i Stockholm.

Tiokronorssedeln gavs ut mellan 1874 och 1990 och med tiokronorsmyntets inträde slutade tiokronorssedeln att lämnas ut 1990. 

Du säkrar dig:

• En samlingssedel med 50 år på nacken

• Utgiven i samband med att Riksbanken fyllde 300 år

• Sittande Svea - ikonisk sverigesymbol

Först under 1800-talet framställdes Svea allmänt som en "moder" för svenskarna. Förändringen hängde samman med flera olika faktorer, bland annat enväldets slutliga fall efter förlusten i 1808-1809 års rysk-svenska krig, en ökande betoning på folket som bärare av nationens "sanna" värden och en ökande marknad för skönlitterära texter utanför hovet.

Pris:149 kr
Specialpris:99 kr
Specifikationer
Upplaga:
2 milj. ex., nr 0 000 001 - 2 000 000
Format :
120×68 mm
Papper:
Svagt blåtonat, maskingjort
Gavs ut:
10 maj 1968 enligt SFS 1968:128
Ogiltig:
31 dec. 1998 enligt SFS 1996:168 och SFS 1998:1416
Framsida:
Sittande Svea, lejon, lilla riksvapnet, symboler för de fyra stånden, i bakgrunden sigill, Gravyrtryck i blå färg samt offset: röd, grön, violett och gul
Baksida:
Gamla Bankohuset vid Järntorget, Gamla Stan i Stockholm, Offsettryck i rödviolett huvudfärg samt blå och orange
Konstnär:
Albert Jorpes
Gravör:
Albert Jorpes
Vattenmärke:
Karl XI:s krönta monogram
Säkerhetsfibrer:
Nej
Nummer:
Årtal (grön färg) + löpnummer med 7 siffror (rödviolett färg)