1000år Olof Skötkonung 995-1022, $10, 7,78 gram guldmynt

Jubileumsguldmynt som hedrar Sveriges första myntherre!

1000år Olof Skötkonung 995-1022, $10, 7,78 gram guldmynt

Rating value: 5.0

1

Jubileumsguldmynt som hedrar Sveriges första myntherre!

Singelprodukt Tillgänglig
15 995 kr 12 995 kr

Olof Skötkonung var kung av Sverige cirka 995–1022. Han var son till Erik Segersäll och Sveriges första myntherre.


Olof är den förste kung som bevisligen regerade över både Mälardalen och Västergötland och han är också den förste sveakung som döptes, förblev kristen och bidrog till Sveriges  kristnande. Olof Skötkonung var dessutom först med att prägla mynt i Sverige. Utöver detta är inte mycket känt med fullständig säkerhet. I början av sin regering låg Olof Skötkonung i krig mot den danske kungen Sven Tveskägg, vars rike hans far Erik Segersäll hade regerat över en kort tid, och som Olof gjorde anspråk på. Men kriget avslutades med att Olof erkände Sven Tveskägg som kung av Danmark, och den senares giftermål med Olofs moder (denna detalj återkommer både i de källor som nämner henne som Swiatoslawa av Polen och de som hävdar att hon hette Sigrid Storråda) ledde till ett närmande.

Det har spekulerats i om Olof Skötkonung är identisk med den kung “Anlaf” som enligt den Anglosaxiska krönikan tillsammans med kung “Swein” (Sven Tveskägg) och en vikingaflotta på 94 skepp gjorde ett misslyckat försök att inta London och därefter härjade i sydöstra England tills den engelske kungen Æthelred den rådville erbjöd dem 16 000 pund i danagäld. Enligt isländska källor skall i alla fall Olof, återigen allierad med Sven Tveskägg, samt norska upprorsmän ha deltagit i slaget vid Svolder år 1000 mot den norske kungen Olav Tryggvason. Som en följd av denna seger delades Norge mellan de två kungarna och Olof Skötkonung fick Bohuslän och södra Tröndelag, länder som han dock under de fortsatta striderna mot norrmännen senare förlorade. Från och med 1015 gjorde nämligen Olof Haraldsson framgångsrikt anspråk på Norges krona och lyckades döda Olof Skötkonungs jarlar i Bohuslän. Olof skall enligt de isländska sagorna senare ha tvingats sluta fred med sin norske namne, och gifta bort sin dotter med honom.


Ca. år 995 låter Olof Eriksson “Skötkonung” prägla de första svenska mynten i Sigtuna. Förebilderna är engelska mynt från Ethelred II av s.k. CRUX-typ. Tillresta experter från England var kungen behjälplig med att starta denna första inhemska myntning, och deras namn återfinns på de äldsta myntens frånsidor. Åtsidan visar en stiliserad kungabild, med inskriften “Olof, kung i Sigtuna” eller “Olof, Svearnas kung” - naturligtvis på latin, som dåtidens sed var. Frånsidans inskrift anger i de flesta fall utöver myntmästarens namn också orten för tillverkningen - Sigtuna.


Sigtuna grundades troligen av Olofs far Erik Segersäll, och att mynten verkligen slogs där har bekräftats av fyndet av en myntstamp. Myntningen fortsatte fram till ungefär till 1020 i Olofs namn, sedan i sonen Anund Jakobs, för att därefter upphöra helt. Mynten med Olofs namn efter ca år 1000 har dock inskrifter som tyder på att myntmästarna inte kunde läsa, och en stamp kallade honom “Rex Ancol”, ‘kung av England’.

15 995 kr 12 995 kr
Metall:
99,9% guld
Nominellt värde:
$10
Kvalitet:
Proof
Diameter:
22,5 mm
Vikt:
7,78 gram
Präglat år:
2022
Land:
Niue
Upplaga:
99 numrerade exemplar
Advers:
Replica motiv från ett av Olof Skötkonungs penningar
Revers:
Vapensköld, valör, år

Olof Skötkonung var kung av Sverige cirka 995–1022. Han var son till Erik Segersäll och Sveriges första myntherre.


Olof är den förste kung som bevisligen regerade över både Mälardalen och Västergötland och han är också den förste sveakung som döptes, förblev kristen och bidrog till Sveriges  kristnande. Olof Skötkonung var dessutom först med att prägla mynt i Sverige. Utöver detta är inte mycket känt med fullständig säkerhet. I början av sin regering låg Olof Skötkonung i krig mot den danske kungen Sven Tveskägg, vars rike hans far Erik Segersäll hade regerat över en kort tid, och som Olof gjorde anspråk på. Men kriget avslutades med att Olof erkände Sven Tveskägg som kung av Danmark, och den senares giftermål med Olofs moder (denna detalj återkommer både i de källor som nämner henne som Swiatoslawa av Polen och de som hävdar att hon hette Sigrid Storråda) ledde till ett närmande.

Det har spekulerats i om Olof Skötkonung är identisk med den kung “Anlaf” som enligt den Anglosaxiska krönikan tillsammans med kung “Swein” (Sven Tveskägg) och en vikingaflotta på 94 skepp gjorde ett misslyckat försök att inta London och därefter härjade i sydöstra England tills den engelske kungen Æthelred den rådville erbjöd dem 16 000 pund i danagäld. Enligt isländska källor skall i alla fall Olof, återigen allierad med Sven Tveskägg, samt norska upprorsmän ha deltagit i slaget vid Svolder år 1000 mot den norske kungen Olav Tryggvason. Som en följd av denna seger delades Norge mellan de två kungarna och Olof Skötkonung fick Bohuslän och södra Tröndelag, länder som han dock under de fortsatta striderna mot norrmännen senare förlorade. Från och med 1015 gjorde nämligen Olof Haraldsson framgångsrikt anspråk på Norges krona och lyckades döda Olof Skötkonungs jarlar i Bohuslän. Olof skall enligt de isländska sagorna senare ha tvingats sluta fred med sin norske namne, och gifta bort sin dotter med honom.


Ca. år 995 låter Olof Eriksson “Skötkonung” prägla de första svenska mynten i Sigtuna. Förebilderna är engelska mynt från Ethelred II av s.k. CRUX-typ. Tillresta experter från England var kungen behjälplig med att starta denna första inhemska myntning, och deras namn återfinns på de äldsta myntens frånsidor. Åtsidan visar en stiliserad kungabild, med inskriften “Olof, kung i Sigtuna” eller “Olof, Svearnas kung” - naturligtvis på latin, som dåtidens sed var. Frånsidans inskrift anger i de flesta fall utöver myntmästarens namn också orten för tillverkningen - Sigtuna.


Sigtuna grundades troligen av Olofs far Erik Segersäll, och att mynten verkligen slogs där har bekräftats av fyndet av en myntstamp. Myntningen fortsatte fram till ungefär till 1020 i Olofs namn, sedan i sonen Anund Jakobs, för att därefter upphöra helt. Mynten med Olofs namn efter ca år 1000 har dock inskrifter som tyder på att myntmästarna inte kunde läsa, och en stamp kallade honom “Rex Ancol”, ‘kung av England’.

15 995 kr 12 995 kr
Specifikationer
Metall:
99,9% guld
Nominellt värde:
$10
Kvalitet:
Proof
Diameter:
22,5 mm
Vikt:
7,78 gram
Präglat år:
2022
Land:
Niue
Upplaga:
99 numrerade exemplar
Advers:
Replica motiv från ett av Olof Skötkonungs penningar
Revers:
Vapensköld, valör, år