Andra världskriget involverade de flesta av världens nationer och pågick från 1935 till 1945 och är den hittills mest omfattande konflikt i människans historia. Nu har du möjlighet att bättra på dina kunskaper om andra världskriget  genom att säkra dig denna historiska kollektion bestående av 9 mynt, 1 sedel och 5 frimärken utgivna under tidsperioden 1939-1945, levererade i en informativ samlingsmapp 

Du säkrar dig:

  • En komplett samling från andra världskriget 1939-1945
  • 9 mynt, 1 sedel och 5 frimärken
  • Levereras i en informativ samlingsmapp där du kan läsa mer om andra världskriget på engelska

Samlingsmappen innehållet totalt 15 utvalda artefakter, som präglades under Andra världskriget utav; Italien, Japan, Vichy Regeringen, Frankrike, USA, England och Sovjetunionen. Det är ett storstilat sätt att få en komplett samling av historiska mynt, sedlar och frimärken från Andra världskriget!

Andra världskriget är den hittills mest omfattande och blodigaste konflikten i människans historia. Under kriget miste mer än 50 miljoner människor livet. I denna informativa samlingsmapp med bilder från andra världskriget kan du läsa mer om de deltagande länderna och om nyckelpersoner som format historien. Ett perfekt tillfälle att bättra på kunskaperna.

 

Samling innehåller:

Specifikationer
Antal:
9 mynt, 1 sedel och 5 frimärken