Östersjön är en av världens mest förorenade hav. Övergödning, överfiske, den ökande sjöfarten och våra utsläpp av miljögifter har gjort Östersjön till ett hav i kris. Men vi kan rädda vårt älskade hav!

Övergödning är den största utmaningen för Östersjön idag. Algblomning som breder ut sig och hindrar oss från att bada i vårt hav, syrebrist och bottendöd är några av problemen som övergödningen bidrar till.

Många växt- och djurarter kan inte anpassa sig längre till de snabba förändringarna och drabbas hårt eller dör ut. Vårt vackra hav klarar inte mer. Vi måste välja en mer hållbar väg och vi har inte råd att misslyckas. Nu måste vi rädda Östersjön!

John Nurminen Stiftelsen grundades 1992 med målet att rädda Östersjön och dess arv för framtida generationer. Stiftelsen har en prisbelönt organisation som tillvaratar det marina och kulturella intresset.

Projektet för att rädda Östersjöns tillstånd görs genom konkreta åtgärder för att minska belastningen och miljöriskerna. Arbetet styrs med hjälp av mätbara resultat.

Östersjön var en oändlig inspirationskälla för Tove Jansson. Havet har sin egen roll i många Muminberättelser som miljoner läsare har tagit del av under 75 år. Nu har en medaljserie tagits fram till 75-årsjubileet - med medaljer som har motiv från omslagen till de älskade böckerna. Första exklusiva medaljen är en hyllning till Östersjön och heter Mumin #VÅRTHAV.

Genom att köpa Mumin-medaljerna är du med och räddar vårt hav Östersjön. Kampanjen är ett steg mot en bättre havsmiljö. Mynthuset Sverige samarbetar med Moomin Characters och John Nurminen Stiftelsens kampanj #VÅRTHAV som syftar till att hjälpa Östersjön. Vi samlar också in pengar till John Nurminen-stiftelsen som stödjer detta arbete. Stiftelsen har länge gjort ett viktigt arbete för att rena och skydda Östersjön.

En del av intäkterna från försäljningen av medaljerna kommer att användas för att stödja insamlingen - så som samlare av serien får du både förgyllda jubileums Mumin-medaljer och gör en god insats för havet!