Andra världskriget involverade de flesta av världens nationer och pågick från 1939 till 1945 och är den hitills största konflikt i människans historia.

Tidigt på morgonen den 6 juni 1944 skyndar de allierades landsättningsbåtar, fyllda med över 100 000 soldater, in mot stränderna i Normandie. En invasion med kodnamnet ”Omaha Beach” som skall sätta stopp för Tyskland. En invasion som blev mycket blodigare än man någonsin kunnat föreställa sig. Drygt 1 500 amerikanska soldater, fördelade i 50 stycken landsättningsbåtar, utgör den första anfallsvågen mot Omaha Beach, som är en av de fem invasionsstränderna.

Under dagen D skall uppemot 35 000 amerikaner enligt planerna gå i land på Omaha Beach - kombinerat med eldunderstöd av enorma dimensioner från både luften och havet innan de första soldaterna lämnar landsättningsbåtarna. Den amerikanske befälhavaren Omar Bradley för ”Force O” har lovat männen att vartenda bombplan i hela Storbritannien skall delta i invasionen. ”Ni får platser på första bänk i världens största show” lär han ska ha sagt. Men uppdraget blir mycket farligare än väntat. Amerikanerna tror nämligen att Omaha Beach försvaras av tyska soldater ur 716:e divisionen, som utgörs av soldater rekryterade bland östeuropeiska krigsfångar - främst polacker som knappast var beredda att dö för Hitler.

Men sanningen är att det är stridserfarna soldater ur 352:a divisionen som utgör stommen i det 1 100 man starka kustförsvaret längs Omaha Beach – däribland tyska veteraner från östfronten.

De allierades luftbombardemang av strandförsvaret före landsättningen var i stort sett ineffektiv. De flesta bomber slog ner för långt inåt landet och bombardemanget från flottan precis före landsättningen var även det ineffektivt på grund av den korta tid som kanonerna kunde avfyras. De tyska ställningarna var mer eller mindre intakta när den första anfallsvågen landsteg på stranden. För de amerikanska soldaterna började ett sprintlopp på 500 meter där de mestadels var oskyddade. De få skydd som fanns var oanvändbara eftersom tyskarna hade organiserat sig med överlappande eldområden från stridsställningarna. Dimma och rökridåer utlagda av artilleri gjorde det svårt för soldaterna att se, och de flesta kunde bara urskilja klipporna framför.

Kaos infann sig i den välplanerade anfallsvågen när vind, vågor och strömmar spred ut landsättningsfartygen långt från sina mål. Trötta och sjösjuka soldater, nedtyngda av blöt och sandig utrustning, orkade inte springa över de öppna sandytorna. De flesta kunde bara gå eller jogga fram mot skydden.

De mer eller mindre befälslösa infanteristyrkorna lyckades att bryta sig igenom och organiserade ett anfall upp mot klipporna. Tyskarna som öste kulregn över de allierades anfallsvågor på stranden överrumplades när de anfölls bakifrån. Flera jagare öppnade eld mot de tyska positionerna på klipporna. I och med anfallet stängdes tyskarnas reträttväg och förhindrade förstärkning från att anlända.

När D-dagen den 6 juni börjar gå mot sitt slut har landstigningen på Omaha Beach kostat amerikanerna uppemot 2 400 dödade och sårade. Den officiella historiken säger att redan 10 minuter efter att ramperna på landsättningsfarkosterna fällts ned  var det ledande kompaniet satt ur spel. 

Landstigningen i Normandie anses som en militärt lyckad operation. Uppgifter förekommer på totalt hundra tusentals döda soldater på bägge sidor.

Idag finns många monument och museum längs med den kända kusten som förvaltar arvet och som har dokumenterat vad som skedde denna dag Förutom tyska kyrkogårdar finns det en judisk och flera amerikanska kyrkogårdar. Den amerikanska krigskyrkogården vid Culleville-sur-Mer rymmer 9 385 vita kors för de soldater som omkom i Frankrike.  

Minnesmyntet i 9 karat guld är stort, hela 26 mm och präglat i bästa samlingskvalitet proof. Inskriptionen på myntet, JUNE 6 1944 och OMAHA BEACH, som var kodnamnet på en av norra Frankrikes kustremsa. Myntets revers pryds av Drottning Elisabeth II :s profilporträtt.