Historien om hur vi började fira Morsdag  går långt tillbaka i tiden

Söndag den 27 maj 2018 firar vi alla fantastiska mammor. Då uppvaktas de med frukost, gott kaffe, blommor och presenter. Men hur började vi fira mors dag?

Mors dag firas över hela världen fast på olika dagar, men i Sverige firas dagen sista söndagen i maj. Det moderna morsdagsfirandet anses ha sitt ursprung från USA och Storbritannien. Men redan de gamla grekerna firade modersgudinnan Rhea med en vårfest. I mytologin var Rhea mor till Zeus och flera andra gudar.

Romarna började fira modersgudinnan Kybele ”den Stora modern” år 204 f. Kr med musik och dans. Myten om Kybele handlar om hur hennes partner Attis var otrogen mot gudinnan och som självbestraffning kastrerade han sig. Därför kunde Kybelepräster kastrera sig själva för att komma närmare sin förebild.

En del forskare anser att den katolska kyrkans dyrkan av Jesu moder kan vara en ersättning av antikens modersgudinnan Kybele. Kärleken till mamma har i många kulturer varit ett begrepp. Morsdagsfirandet har gamla anor och redan på 1600-talet firades Mothering Sunday i England. Det var en dag då barn som inte bodde hemma brukade besöka sina föräldrar. Denna dag hade sitt ursprung från ”go-a-mothering” som handlade om att man på midfastsöndagen besökte kyrkan där man blivit döpt. På vägen dit plockades blommor till mödrar. Traditionen utvecklades så småningom till att fira modern i familjen, en tradition då hela familjen samlades. Från början var det båda föräldrarna som stod i centrum för uppvaktandet, men genom benämningen Mothering Day har moderns roll blivit större och den som ensam fått ta emot gåvorna som tidigare var till bägge föräldrarna.

I USA började firandet genom Anna Javis som efter moderns bortgång 1905 ville skapa en nationell helgdag för att hedra kvinnor eftersom hon tyckte att allt för många helgdagar var dedikerade till män. Hon tyckte att kvinnor inte fick tillräckligt erkännande för sitt arbete.

Några år efter moderns bortgång hölls en gudstjänst till minne av mamman med temat inriktat på det fjärde budet, moderskärlek. Hon pyntade själv kyrkan med blommor och efter gudstjänsten delade hon ut en vit nejlika till varje kyrkobesökare. Anna Jarvis kämpade för sin idé om mors dag och 1914 inrättade president Woodrow Wilson andra söndagen i maj till officiell helgdag i USA.

Sverige var efter första världskriget under förändring och folkhemmet stod för dörren. Ett samhälle som kretsade kring kärnfamiljen. Här firades mors dag för första gången 1919 på initiativ av författaren Cecila Bååth-Holmberg. Det tog dock några decennier innan dagen fick någon större uppmärksamhet. År 1920 gavs en bok ut som kallades för ”Mors dag” med instruktioner om hur dagens skulle firas.

Idag firas mors dag med att flaggan hissad och mammor uppvaktas med presenter, blommor och kort. Några kanske också njuter av frukost på sängen. Det är dagen då många barn plockar en bukett blommor till sina mammor och vem blir inte glad för en bukett vitsippor och presenter som barnen själva gjort.