När 14 februari svämmar över av rosor, vackra kort och välfyllda chokladaskar är det nog ingen som tänker på vad det är vi firar. Många anser det som ”typiskt amerikanskt”, men som de allra flesta traditioner är Alla hjärtans dag också en blandning av hedniska och kristna traditioner.

 

Många historiker menar att Alla hjärtans dag är en nytolkning av Lupercalia som är den äldsta av de romerska festligheterna. Ceremonin ägde rum den 15 februari och firade fruktbarheten och jordbruksguden Lupercus. Syftet med firandet var att säkerställa den kommande växtsäsongen. Den ceremoniella höjdpunkten bestod av slakt av två getter och en hund. Man trodde på den tiden att getter och hundar hade en stark könsdrift och var därför en passande offergåva till fruktbarhetsguden. ”Beväpnade” med remsor av skinn från de slaktade djuren jagade unga män avslutningsvis byns unga kvinnor. De lät skinnremsorna ”piska” kvinnornas kroppar i den tro att de säkrade fruktbarhet och goda födslar. Senare blev Lupercalia ersatt av den kristna högtiden kyndelsmässan som hyllar Jungfru Maria.

Den kristna delen av vår tids Alla hjärtans dag har sitt ursprung under Claudius II:s regeringstid (213-270 e. Kr). Claudius II:s regeringstid var en turbulent tid för Rom. Claudius som gick under namnet Claudius den onde hade svårt att rekrytera män till militären. Han trodde att anledningen var att de unga männen var bundna till sina käresta, fruar och familjer och ville därför inte sätta sina liv på spel för Rom. Han bestämde sig därför att förbjuda alla unga soldater att gifta sig. Det är här som St. Valentin kommer in i bilden. Historien berättar att det var en präst vid namn Valentin som vigde unga soldater i smyg. Det gick inte bättre än att Valentin blev fängslad och dömd till dödstraff. Under sin tid i fängelset förälskade han sig i fångvaktarens dotter och på dagen för sin avrättning lämnade han ett meddelande med texten ” Från din Valentin”. Den 14 februari 270 e. Kr blev Valentin halshuggen offentligt och blev sedan bortglömd i ett par hundra år. Först 496 e. Kr införde påven Gelasius en fest den 14 februari till minne av kärleksprästen Valentin. Några menar att vi idag firar Alla hjärtans dag för att hylla Valentins heroiska kamp för kärleken, medan andra menar att det är en kristianisering av det hedniska firandet av Lupercalia.