Med anledning av kungahuset Bernadottes 200 år på den svenska tronen ger Mynthuset Sverige ut en samling minnesmedaljer

2018 är året då det blir kunglig pompa och ståt när Bernadotte firar 200 år på den svenska tronen. Mynthuset Sverige vill förstås fira detta genom att prägla minnesmedaljer för att markera händelsen. Jubileumsåret blir något alldeles extra, ingen svensk kungaätt har regerat så länge som familjen Bernadotte.

 

Allting började med Jean Baptiste Bernadotte (Karl Johan) som föddes i en borgerlig familj i Pau, intill Pyrenéerna i södra Frankrike. Hans största önskan var att bli militär, men eftersom han inte var någon adelsman kunde han inte bli officer. När franska revolutionen bröt ut gjorde det möjligt för alla dugliga män att avancera, oberoende av bakgrund. Det gjorde Bernadotte och på två år steg han från kapten till dividsionsgeneral.

Bernadotte hade höga poster som ambassadör i Wien och krigsminister innan Napoleon Bonaparte tog makten i Frankrike. Han blev en av Napoleons första marskalkar och fick ett eget litet furstendöme i Italien, Ponte Corvo. Han lyckades att göra sig osams med Napoleon och funderade därför att dra sig tillbaka från offentligheten då han 1810 fick erbjudande om att bli kronprins av Sverige.

Bernadotte valdes enhälligt av Sveriges riksdag och konverterade till protestantism. Han antog det svenska namnet Karl Johan och adopterades av kung Karl XIII och tog som svensk kronprins genast ledningen över rikets skötsel. Han hade tryggat tronföljden eftersom han kom med sin fjortonårige son Oscar. Hans hustru Désirée anlände senare, men stannade inte länge utan återvände till Paris. Hon stannade i Frankrike i tolv år innan hon anslöt familjen och lät sig krönas till drottning. Bernadotte valdes med förhoppningar om att han skulle återta Finland från Ryssarna. Istället erövrade han Norge som tvingades in i en union med Sverige.

 

Som tack för att Bernadotte ledde den stora nordiska armén mot Napoleon – belönades han med motsvarande 800 miljoner kronor i kontanter som lades i den svenska statskassan för att förbättra rikets finanser. Sedan det kriget tog slut 1814, har Sverige levt i fred - den längsta fredsperioden för ­något land i Europa.