Regalskeppet Vasas byggnation var mycket kostsam och påbörjades 1626. Två år senare stod skeppet klart för att påbörja jungfruresan. Skeppet kantrade och sjönk i Stockholms skärgård redan efter 1300 meters seglats. Vasa bärgas 1961, över 300 år senare och fick efter ett omfattande restaureringsarbete sitt eget museum 1990. Detta speciella silvermynt som utgavs i förbindelse med invigningen av Vasamuseet i Stockholm lyfter fram den spännande historien om Sveriges mest berömda skeppsvrak.

Den 6 december 1988 bogserades Vasa in i ett nybyggt museum i Stockholm. Detta museum invigdes den 15 juni 1990 av kung Karl XVI Gustaf. Idag är museet Nordens mest besökta med över 10 miljoner besökare.

Du säkrar dig:

  • Ett officiellt svenskt minnesmynt
  • Återgivning av regalskeppet Vasa på åtsidan samt invigningsdatumet för Vasamuseet
  • Profilporträtt av vår kung på frånsidan samt omskriften ”Carl XVI Gustav Sveriges konung”

Begränsad upplaga - säkra dig ett exemplar redan idag!

Specifikationer
Metall:
92, 5 % silver
År:
1990
Valör:
200 kronor
Land:
Sverige
Vikt:
27,3 gram
Diameter:
36 mm
Advers:
Profilporträtt av Carl XIV Gustaf
Revers:
Regalskeppet Vasa och nominellt värde