Stäng fönster

Anmäl dig till nyhetsbrevet i dag!

  • Få erbjudanden och viktig information
  • Få inbjudningar till events och arrangemang
  • Få erbjudanden innan de släpps till alla kunder

Tack för att du anmälde dig till nyhetsbrevet!

 
Fyll i dina uppgifter nedan:
Fyll i dina uppgifter nedan:

Myntets historia

Lär dig mer om myntens historia.


De första mynten
De äldsta spåren som hittats av mynt kommer från Lydien och Jonien i främre Asien och är daterade till 600-talet f.Kr. Användandet av mynt spred sig sedan därifrån till övriga länder i orienten samt Grekland. Silver var den vanligaste metallen, men även koppar började användas ungefär 200 år senare.

Mynten användes precis som idag inom handel och ersatte den byteshandel med föremål som folket idkat innan myntens inträde i samhället.
De grekiska mynten uppvisade bl.a. präglingar föreställande gudabilder, mytologiska scener, djur och växter. En utbredd mynttyp i Medelhavsområdet var en tetradrachmer med en uggla. Den användes i likhet med dagens euromynt som en gemensam valuta i området.

Myntets intåg till Sverige
I Sverige användes till en början de romerska mynten. Många stora fynd har gjorts på Gotland, nergrävda i jorden. Dessa ska ha cirkulerat i Sverige omkring år 200. De kom 600 år senare att avlösas av silvermynt från främre orienten och slutligen tyska och engelska mynt.
De romerska mynten började ges ut under 200-talet f.Kr. och stod som en betydande förebild gällande utformningen av mynt. De gavs till en början ut i koppar men kopparmynten fick ge efter för silver- och guldmynt. Silvermyntet kallades denar och kom att bli viktig för myntväsendet i väst under en lång period.

De första svenska mynten
Det var de engelska mynten som fick stå som förebild när Sverige under Olof Skötkonung började prägla mynt i Sigtuna år 995. Den myntpräglingen pågick fram till mitten av 1000-talet.
Ungefär 100 år senare präglas det under Knut Eriksson åter mynt i Sverige. Denna gång är det främst brakteatmynt, som endast är präglade på en sida. Inte förrän i slutet av 1200-talet får Sverige åter tvåsidiga mynt. Myntorterna var under den här perioden många, vilket gjorde distributionen enklare och säkrare.

Från 1300-talet och en bit in på 1500-talet präglade Sverige örtugsmynt, ett viktigt myntslag under nämnt tidsförlopp. Även präglingen av brakteatmynt återupptogs runt 1350 p.g.a. dålig ekonomi.

Även om svenska mynt präglades var även utländska mynt viktiga, bl.a. ungerska och engelska. Under 1500-talet började Sverige även prägla daler, ett mynt som stod sig ända till slutet av 1800-talet. Förebilden till dalern var den tyska talern, vilken har stått som förebild även för rubel, peso och andra mynt.

Under 1500-talet när Gustav Vasa regerade byggde Sverige upp en god ekonomi. När hans söner tog över genomfördes en del förändringar som ledde till en betydande inflation. Man började tillsätta koppar i silvret för att kunna prägla fler mynt av samma mängd ädelmetall. Handeln svarade med att höja priserna, vilket förklarar inflationen.

Kopparmynt
I början av 1600-talet började man prägla kopparmynt. De präglades till en början för hand men år 1625 övergick man till valsverksprägling. Kopparmynten användes ända till 1770-talet. Mynten gavs ut i valörerna 10, 8, 4, 2, 1 och ½ daler. Det var främst de lägre valörerna som cirkulerade i samhället. 10 dalermynten i koppar vägde nästan 20 kilo och användes av förståliga skäl inte i någon större utsträckning av majoriteten av befolkningen.

Kopparmynten användes både som mynt och som vara. När priserna på koppar steg såldes de för det högre priset. Sverige stod för en mycket omfattande del av den koppar som användes i Europa. Kopparen användes bl.a. till kyrktak och även till Versaillespalatset som Ludvig XIV lät bygga.

Kronan införs
År 1873 ingick Sverige och Danmark i en myntunion dit även Norge anslöts senare och Sverige införde en guldmyntfot. En krona motsvarade ca 0,4 gram guld och var detsamma som 100 öre.
Tidigare fanns det ett samband mellan myntets valör och metall, vilket kunde leda till värdeökning eller värdeminskning. Idag finns ingen sådan koppling utan det är helt andra faktorer som påverkar vårt myntsystem.


« Tillbaka