Stäng fönster

Anmäl dig till nyhetsbrevet i dag!

  • Få erbjudanden och viktig information
  • Få inbjudningar till events och arrangemang
  • Få erbjudanden innan de släpps till alla kunder

Tack för att du anmälde dig till nyhetsbrevet!

 
Fyll i dina uppgifter nedan:
Fyll i dina uppgifter nedan:

Samlandet som hobby eller investering?

Läs mer om samlandet som hobby.

Hobby eller investering?
Mynthuset betonar mynt- och medaljsamlandet som en rolig hobby och inte som en investering. Mynthuset kan inte garantera någon som helst värdeökning på våra samlarobjekt och inte heller garantera att värdet på samlarobjekten består eller att de kan säljas vidare på andrahandsmarknaden för inköpspriset. Mynthuset säljer mynt och medaljer som uppmärksammar viktiga händelser och personer i historien. Vi strävar efter att ge våra kunder den bästa möjliga samlarupplevelse genom vårt omfattande extramaterial.

En utbredd hobby
Att samla mynt och medaljer är en av världens mest utbredda hobbys och den lämpar sig för alla åldersgrupper. Området för samlandet kan var och en bestämma själv, beroende på specialintressen. Du kan samla på cirkulationsmynt eller jubileumsmynt, guld- eller silvermynt, mynt från en viss period eller ett visst land. Medaljerna bjuder på minst lika många alternativ, dessutom kan de olika motiven kombineras i all oändlighet.

Nationella myntenheter som hör till det förgångna, till exempel den svenska riksdalern, erbjuder den initierade samlaren ett intressant och klart definierat område - dessa mynt kommer aldrig att präglas i framtiden. Å andra sidan erbjuder euron, Europas nya gemensamma valuta, en sällan skådad möjlighet att påbörja samlandet helt från början av valutans historia.

Myntsamlandet genom historien
Det har funnits myntsamlare sedan 1500-talet, men vid den tiden var samlandet bara för de kungliga och rika. Först i slutet av 1800-talet fick andra än kungligheter och adel möjlighet att ägna sig åt myntsamlandet.

Myntsamlandet för gemene man är en ganska ny fritidssysselsättning och fram till och med 1950-talet var antalet samlare begränsat. Vid 1970-talet hade intresset för mynt vuxit starkt och det var vanligt att tidningar hade en särskild myntspalt. Då bildades även lokala föreningar, vilket bidrog till att även intresset för medaljer växte och utgivningen ökade.


« Tillbaka