Stäng fönster

Anmäl dig till nyhetsbrevet i dag!

  • Få erbjudanden och viktig information
  • Få inbjudningar till events och arrangemang
  • Få erbjudanden innan de släpps till alla kunder

Tack för att du anmälde dig till nyhetsbrevet!

 
Fyll i dina uppgifter nedan:
Fyll i dina uppgifter nedan:

Kunduppgifter

Information om behandling av personuppgifter vid Mynthuset Sverige
(registrering av uppgifter vid beställning av produkt och vid marknadskontakter)

Vid intresseanmälan/beställning av produkt och/eller nyhetsbrev av Mynthuset samtycker Du samtidigt till att dina personuppgifter används av Mynthuset på sätt som beskrivs här. Mynthuset säkerställer korrekta leveranser och betalningar och du får relevant information, i rätt tid till rätt adress.

Mynthusets kundregister innehåller dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter. Dessutom behandlas inköpsuppgifter (produktinformation och sammanlagt belopp) om dina produkter. Uppgifterna insamlas från dig, genom dina kontakter/inköp, eller från annan källa, t ex från offentliga register (adressuppdatering). Kundregistret uppdateras fortlöpande och alla Mynthusets kunder i registret får denna information om hur personuppgifterna används.

Uppgifterna används av Mynthuset för två ändamål, nämligen att:

  • Fullgöra kundrelationens rättigheter och förpliktelser
    (betalning och leverans av produkter, m.m.)
  • Utgöra underlag för information och marknadsföring

 

Information och marknadsföringsmaterial med stöd av uppgifterna i registret kan överföras till dig via post, telefon, e-post, sms eller på annat lämpligt sätt.

Dina personuppgifter kan lämnas ut till utvalda samarbetsföretag. Uppgifterna lämnas dock aldrig ut för marknadsföring av tvivelaktiga produkter. Din e-postadress används endast av Mynthuset.

Dina personuppgifter behandlas för planering, genomförande och uppföljning av Mynthusets kontakter med dig. Uppgifterna behandlas också för statistikändamål och för planering av Mynthusets verksamhet och de ligger bl a till grund för beslut om produkterna och deras marknadsföring. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med dig, allt i syfte att nå rätt kund med relevant information och att på detta sätt undvika onödig belastning och informationsspridning.

Personuppgifter sparas i kundregistret under den tid de äger aktualitet och under den tid du har ett aktivt engagemang och för en tid därefter då du kan utnyttja fördelarna med att vara kund/få information från Mynthuset. Våra kunder väljer ofta att till fördelaktiga villkor teckna sig för nya engagemang efter en tids uppehåll.

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer.

Du kan när som helst begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Du kan när som helst skriftligen anmäla att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Uppgifterna kommer i sådant fall att spärras för sådan användning. Du kan också när som helst skriftligen anmäla att du motsätter dig att dina personuppgifter lämnas ut till annan för marknadsföringsändamål. Om du vill avsluta kundrelationen helt efter en tid med aktiva engagemang är vi tacksamma om du meddelar detta så att vi kan radera dina uppgifter.

Om du önskar ytterligare information kontakta gärna vår kundservice på telefon
040-602 82 60 (mån-fre 10.00-16.00), fax 040-602 82 90 eller
e-post: kund@mynthuset.se


« Tillbaka